phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Vyhodnotenie súťaže v zbere pet fliaš a hdpe vrchnáčikov+foto

V termíne od 01.09. 2013 – 31.8. 2014 vyhlásila spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o. súťaž v zbere PET fliaš a HDPE vrchnáčikov pre materské a základné školy v okrese Martin. Cieľom súťaže bola predovšetkým ochrana životného prostredia a vzbudenie záujmu detí a mládeže o separáciu odpadu. V rámci súťaže sa vyzbieralo takmer 3 000 kg PET fliaš a HDPE vrchnákov. Vyzbierané množstvá sme prepočítali na jedného žiaka danej školy, tak aby mali šancu na výhru aj školy s menším počtom žiakov. Výhercom súťaže srdečne gratulujeme. Všetkým súťažiacim školám ďakujeme za úsilie a podporu žiakov počas zberu. V súťaži pokračuje ďalej aj v novom školskom roku 2014/2015.

 

Výhercovia súťaže: 

1.miesto vyhráva finančnú odmenu v hodnote 300 €:
 
Súkrmoná MŠ Ďatelinka  
(v množstve 10,36 kg na 1 žiaka)

2.miesto vyhráva finančnú odmenu v hodnote 200 €:

MŠ Žabokreky  (v množstve 7,78 kg na 1 žiaka)

3.miesto vyhráva finančnú odmenu v hodnote 100 €:

Súkromná MŠ Tomáša Zanovita  (v množstve 6,51 kg na 1 žiaka)

 

Prehľad zberu v jednotlivých školách:

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.