phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

VIANOČNÁ VÝZDOBA

Od 5. decembra sa naše mesto opäť rozžiarilo vďaka unikátnej 3D vianočnej výzdobe. Pracovníci Brantner Fatra kvôli náročnosti začali s jej inštaláciu už 10. novembra, tak aby bolo všetko pripravené na slávnostné rozsvietenie celej výzdoby.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.