phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

VEĽKONOČNÉ SVIATKY

VÝVOZ ODPADU a OTVORENIE ZBERNÉHO DVORA POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV!

Vážení občania, počas Veľkonočných sviatkov bude prevádzka Zberného dvora v Martine na ul. Robotnícka 20 otvorená LEN dňa 19.04.2014 v čase od 07.00 - 15.00 hod.

Vývoz odpadu:

18.4.2014 (piatok) sa odpad nevyváža.
Vývoz pripadajúci na tento deň bude realizovaný v sobotu 19.4.2014. 21.4.2014 (pondelok) sa vývoz uskutoční podľa harmonogramu.

Ďakujeme za pochopenie a želáme príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.