phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Uzamknutie kontajnerov v MČ Priekopa.

Vážení občania,

tento týždeň sme v mestskej časti Priekopa nainštalovali na modré kontajnery určené na papier ZÁMKY. Pristúpili sme k tomu z dôvodu, že kontajnery vyberali vandali a zároveň poklopy na kontajneroch ostávali otvorené a pri daždivom počasí sa papier znehodnotil. Zámka je umiestnená na boku kontajnera, takže papier sa už nebude vhadzovať, ale vkladať cez otvor, ktorý sa nachádza na vrchnom poklope. Veríme, že aj takýmto krokom prispejeme k zefektívneniu zberu papiera.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.