phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

UKONČENIE 4. KOSBY

V pondelok 29.09.2014 sme ukončili 4. kosbu verejnej zelene vo všetkých mestských častiach Martina, čím sa však ani zďaleka nekončia práce spojené s údržbou verejnej zelene.

Naďalej pokračujeme v starostlivosti o stromy a kríky, nastáva čas na zazimovanie trávnika na Pešej zóne, čo zahŕňa prevzdušnenie, pohnojenie jesenným hnojivom s vyšším obsahom draslíka a následná aplikácia postreku proti snežnej plesni, a s príchodom jesene sa mieša do posledných trávnatých výhonkov prvé padajúce lístie, čo je pre našich pracovníkov znak začiatku zberu lístia.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.