phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

PREDĹŽENIE OTVORENIA ZBERNÉHO DVORA POČAS SOBOTY DO KONCA NOVEMBRA

Vážní občania,

zberný dvor počas soboty bude otvorený do konca novembra. Pôvodný termín začiatku uzavretia zberného dvora počas víkendu bol naplánovaný na 15.11, ale z dôvodu priaznivého počasia sme sa tento termín rozhodli predĺžiť. Bližšie informácie o zbernom dvore nájdete v sekcií Zberný dvor.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.