phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Nové osvetlenie schodov pod slovenským národným múzeom

V stredu 17.9.2014 bola za účasti primátora mesta Martin Andreja Hrnčiara slávnostne otvorená obnovená národná kultúrna pamiatka  - schody pod Slovenským národným múzeom a priľahlý park.

Spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o. sa podieľala na rekonštrukcií pri technických prácach. Od apríla do júna naši pracovníci zabezpečovali výmenu osvetlenia v celom areáli. Celkovo bolo nainštalovaných 12 ks stožiarov a 2 ks reflektorov osvetľujúcich sochu, ktoré spĺňajú najnovšie normy a zároveň sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Okolo zrekonštruovanej časti boli pracovníkmi verejnej zelene vyčistené rigoly od viac ako 18 ton nánosov a v súčasnosti zabezpečujeme kosenie celého priestoru pod múzeom.

Veríme, že toto miesto sa opäť stane priestorom pre relax, oddych a čerpanie novej energie.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.