phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Kalendár 2014 pre deti

Na osvetu a propagáciu separovaného zberu kladie naša spoločnosť dôraz, pričom sa zameriavame hlavne na deti a mládež formou organizácie alebo aj spolupodieľania sa na environmentálnych vzdelávacích projektoch a podujatiach. Cieľom podujatí je pozdvihnutie environmentálneho povedomia detí tvorivým a hravým spôsobom. Spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o. pripravila z uskutočnených podujatí nápaditý kalendár, ktorý rozmiestňujeme do všetkých základných škôl v meste Martin. Kalendár dávame k nahliadnutiu aj na našej webovej stránke.

Už tradične sme pri príležitosti Dňa Zeme 23.apríla 2013 pripravili spolu s mestom Martin podujatie pre žiakov základných škôl v okrese mesta Martin. Na Divadelnom námestí si žiaci 14 základných škôl zmerali sily a svoju kreativitu v dvoch súťažných kategóriách.

V súťaži pre prvý stupeň o najkrajšiu MASKU sa víťazmi stali:

  1. SZŠ T. Zanovita, maska s názvom JABLONKA
  2. ZŠ A. Dubčeka, maska s názvom ŽIVOT NA STROME
  3. ZŠ Ul. J. Krónera, maska s názvom VODNÁ VÍLA V súťaži pre druhý stupeň o najkrajší

EKOSYSTÉM sa víťazmi stali:

  1. ZŠ Ul. A.Stodolu, ekostystém s názvom PLASTOVÁ PRÍRODA
  2. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, ekosystém s názvom BOBRÍ EKOSYSTÉM
  3. ZŠ s MŠ Ul. Dolinského, ekosystém s názvom POSEIDON – ČISTIČ ODPADOVÝCH VÔD

Okrem súťaženia a tvorenia si deti spolu s moderátorkou podujatia aj zatancovali. V stánku Brantner Fatra boli preskúšané ich vedomosti z oblasti separovaného zberu odpadu nielen formou kvízov a osemsmeroviek, ale aj praktickou ukážkou.

Za účasť ďakujeme všetkým súťažiacim školám, z ktorých sa deti možno nájdu aj na kalendári:

ZŠ Ul. J. Kronera, ZŠ Ul. jahodnícka, ZŠ Ul. P. Mudroňa, ZŠ s MŠ Ul. priehradná, SZŠ T. Zanovita, ZŠ Ul. A. Stodolu, ZŠ A. Dubčeka, ZŠ s MŠ Ul. Hurbanova, ZŠ s MŠ Ul. Dolinského, ZŠ s MŠ Ul. M.R. Štefánika, ZŠ F. Hrušovského z Kláštora p. Znievom, ZŠ s MŠ Ul. Gorkého, Spojená škola, ZŠ H. Zelinovej.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.