phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

JESENNÝ ZBER PAPIERA 2014 - VÝSLEDKY

V termíne od 01.10. – 14. 11. 2014 vyhlásila spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. už tradičnú súťaž v zbere papiera pre základné školy v regióne Turca. Cieľom súťaže bola predovšetkým ochrana životného prostredia a vzbudenie záujmu detí a mládeže o separáciu odpadu. Z oslovených základných škôl sa do súťaže zapojilo 14 škôl. Približne 3 100 žiakov v rámci súťaže vyzbieralo takmer 53 000 kg papiera.

Výhercom súťaže gratulujeme. Všetkým súťažiacim školám ďakujeme za úsilie a podporu žiakov počas zberu papiera a už teraz sa tešíme na jarný zber, ktorý plánujeme v mesiaci apríl 2015.

Výhercovia súťaže:

ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera, ktorá vyhráva školské alebo športové potreby v hodnote 100 €:

ZŠ Ul. jahodnícka s množstvom 9 830 kg

ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera v kg na jedného žiaka, ktorá vyhráva školské alebo športové potreby v hodnote 100 €:

ZŠ s MŠ Sklabiňa s množstvom 144,74 kg na 1 žiaka

Trieda s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorá vyhráva veľkú sladkú odmenu vo forme torty:

8. A zo ZŠ Benice s množstvom 2 861,5 kg

Žiak s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorý vyhráva mobil:

Jakub Čierny z 8.A - ZŠ Benice s množstvom 1 689,2 kg

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.