phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

JESENNÁ OČISTA MESTA 2014

Vážení občania, v termíne od 05.09.2014 –10.11.2014 sa uskutoční JESENNÁ OČISTA V MESTE MARTIN.

V čase po 13.00 vždy v piatok sa budú rozmiestňovať veľkokapacitné kontajnery podľa harmonogramu jednotlivých MČ, ktoré nájdete v harmonograme jesennej očisty. Preto Vás prosíme o ich využitie, nakoľko ich stiahnutie a dočistenie stanovísk bude prebiehať vždy v pondelok.

Do veľkokapacitných kontajnerov na očistu vkladáme:

objemný odpad / nábytok - skrine, sedačky a pod.; koberce; umývadlá; WC misy / a drobný stavebný odpad /z bežnej stavebnej údržby/.

Do veľkokapacitných kontajnerov na očistu nevkladáme:

a. elektroodpad z domácnosti / televízory, počítače, monitory, chladničky a mrazničky, žiarivky, práčky, vysávače, mikrovlnky, žehličky, svietidlá /,
b. odpad s obsahom škodlivín / farby, kyseliny, rozpúšťadlá, batérie a akumulátory, motorové oleje /,
c. odpad zo záhrad / tráva, lístie, konáre /,
d. ostatný odpad / pneumatiky, šatstvo, jedlé oleje, kartónové krabice /.

Elektroodpad z domácnosti, odpad s obsahom škodlivín, odpad zo záhrad a ostatný odpad môžu občania odovzdať bezplatne v zbernom dvore Brantner Fatra s.r.o. na ul. Robotníckej 20, Martin.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.