phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Jarný zber papiera 2014 - výsledky, foto

V termíne od 20.4. – 10. 5. 2014 vyhlásila spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. už tradičnú súťaž v zbere papiera pre základné školy v regióne Turca. Cieľom súťaže bola predovšetkým ochrana životného prostredia a vzbudenie záujmu detí a mládeže o separáciu odpadu. Z oslovených 25 základných škôl sa do súťaže zapojilo 17 škôl. Približne 4 900 žiakov v rámci súťaže vyzbieralo takmer 66 000 kg papiera.

Výhercom súťaže gratulujeme. Všetkým súťažiacim školám ďakujeme za úsilie a podporu žiakov počas zberu papiera a už teraz sa tešíme na jesenný zber, ktorý plánujeme v mesiaci október 2014.

Výhercovia súťaže:

ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera, ktorá vyhráva školské alebo športové potreby v hodnote 100 €:

ZŠ Ul. jahodnícka s množstvom 10 350 kg

ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera v kg na jedného žiaka, ktorá vyhráva školské alebo športové potreby v hodnote 100 €:

ZŠ s MŠ Sklabiňa s množstvom 154,35 kg na 1 žiaka

Trieda s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorá vyhráva veľkú sladkú odmenu vo forme torty:

9. A zo ZŠ Turany s množstvom 3 426 kg

Žiak s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorý vyhráva mobil:

Martin Kurhajec z 9.A - ZŠ Turany s množstvom 2 500 kg

Prehľad zberu papiera v jednotlivých ZŠ:

 

Žiak s najväčším množstvom nazbieraného papiera v rámci svojej školy, ktorý vyhráva darčekové predmety spoločnosti Brantner Fatra, s.r.o.:

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.