phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Jarná očista 2014 Martin

Vážení občania, v termíne od 21.3.2014 – 26.05.2014 sa uskutoční jarná očista v meste Martin. V čase po 13.00 vždy v piatok sa budú rozmiestňovať veľkokapacitné kontajnery podľa harmonogramu jednotlivých MČ, ktoré nájdete v harmonograme jarnej očisty. Preto Vás prosíme o ich využitie, nakoľko ich stiahnutie a dočistenie stanovísk bude prebiehať vždy v pondelok. Spolu bude rozmiestnených 183 veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú slúžiť na dostatočné vyčistenie priestorov okolo našich bydlísk.

Do veľkokapacitných kontajnerov na očistu vkladáme:

objemný komunálny odpad / nábytok - skrine, sedačky a pod. / a drobný stavebný odpad.

Do veľkokapacitných kontajnerov na očistu nevkladáme: odpad s obsahom škodlivín !

  1. elektroodpad z domácnosti / práčky, chladničky, drobné elektrospotrebiče /
  2. telekomunikačné zariadenia / osobné počítače, tlačiarne /
  3. spotrebnú elektroniku / rozhlasové a televízne prijímače /
  4. svetelné zdroje / svietidlá, žiarivky, výbojky /
  5. kyseliny, rozpúšťadlá, farby
  6. batérie, akumulátory, oleje a tuky
  7. pneumatiky

Odpad s obsahom škodlivín môžu občania odovzdať v zbernom dvore Brantner Fatra s.r.o. na ul. Robotníckej 20, Martin.

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.