phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

EXKURZIA

So začiatkom školského roka sa spustili aj exkurzie žiakov základných a stredných škôl v našej spoločnosti Brantner Fatra. Ako prvých sme v našich priestoroch privítali žiakov 8. ročníka Evanjelickej ZŠ v Martine. Študenti mali možnosť oboznámiť sa so širokým portfóliom služieb, ktoré naša spoločnosť ponúka prostredníctvom prezentačného videa a následne mohli časť z nich vidieť naživo v prevádzke na triediacej linke, pri lisovaní, na zbernom dvore a v neposlednom rade na skládke odpadov. Dozvedeli sa kam jednotlivé zložky vyseparovaného odpadu putujú a čo sa s nimi deje ďalej. Dúfame, že žiakov exkurzia zaujala a ešte intenzívnejšie sa pustia do separovania odpadu.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.