phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Dezinfekcia 1100 l kontajnerov

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. bude vykonávať v dňoch 21.7. – 25.7. 2014 na území mesta Martin dezinfekciu 1100 l kontajnerov na komunálny odpad. Dezinfikované budú všetky 1100 l kontajnery na komunálny odpad nachádzajúce sa pri bytových domoch, v celkovom počte 2 100 kusov. Dezinfekcia s vôňou prebieha ihneď po vyprázdnení kontajnerov, vystriekaním 1100 l kontajnera zvnútra pomocou dvoch pohyblivých hlavíc.

21.7.2014 MČ Sever Košúty II
22.7.2014 MČ Ľadoveň
23.7.2014 MČ Stred
24.7.2014 MČ Podháj, Košúty I, Zaturčie
25.7.2014 MČ Priekopa

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.