phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Čistenie ciest po zime v meste Martin začalo

S blížiacou sa jarou sa v meste začína s už tradičnou jarnou očistou. Komunikácie sa vyčistia od zvyškového posypového materiálu, mestské časti a rekreačno-oddychové zóny zas od odpadkov.

Čistenie ciest a okolia

Jarná očista mesta Martin a komunikácií začala 3. marca 2014. Plošná očista mesta Martin rovnako ako aj strojová očista, ktorú na základe zmluvy vykonáva spoločnosť Brantner Fatra začali po odsúhlasení harmonogramu predstaviteľmi mesta Martin. Cieľom je eliminovať prašnosť, ktorá mesto trápi. Preto sa s prácami začína hneď ako sa roztopil sneh a umožnilo to počasie. Najviac znečistené sú ulice, kde bol použitý štrk. Najmä v kopcoch, na sídliskách a v mestských častiach. Po ručnom čistení nespevnených plôch od nečistôt nasleduje strojné čistenie komunikácií a chodníkov v správe mesta Martin. Ručné čistenie prebieha spravidla jeden až dva dni pred strojným čistením. Na ručnej očiste sa zúčastňuje približne 10 zamestnancov, pričom polovica z nich najskôr očistí zastávky MHD a ich okolie a potom sa pripojí k ostatným v danej lokalite. Strojné čistenie ja realizované zametacím vozidlom MAN, multikárou Fumo, polievacou multikárou a vozidlom RAVO. Predpokladané ukončenie očisty je 1. apríla 2014.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.