phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Výherca súťaže o mobil - súťaž Brantner Fatra

V sprievodcovi separovaným zberom, ktorý bol do všetkých domácnosti v meste Martin distribuovaný spolu s platobným výmerom za komunálny odpad sme začiatkom roku vyhlásili súťaž o mobil. Podmienkou zaradenia do súťaže bolo zaslanie správnych odpovedí získaných vyplnením krížovky a osemsmerovky.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.