phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Dni vody a slnka 2014

V sobotu 7.6.2014 sa na Memorandovom námestí pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia uskutočnila akcia Dni vody a slnka, na ktorú bola pozvaná aj naša spoločnosť Brantner Fatra. Akciu organizovala Nadácia Zdravá Turčianska záhradka v spolupráci s Evanjelickou spojenou školou v Martine, OZ Trianon SK a OS Trianon Český Tešín.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.