phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Zimná údržba

Počas zimných mesiacov naša spoločnosť zabezpečuje zimnú údržbu v areáloch priemyselných klientov na základe objednávky alebo uzatvorenej zmluvy.

Zimná údržba zahŕňa nasledovné činnosti:

  • strojové pluhovanie komunikácií, odstavných plôch, parkovísk a areálov,
  • strojový posyp komunikácií, chodníkov, parkovísk a areálov,
  • Frézovanie a odvoz snehu,
  • dočisťovanie nedostupných miest,
  • uskladnenie a zabezpečovanie posypového materiálu.

Služby zimnej údržby zabezpečujeme moderným strojovým vybavením a viacúčelovými mechanizmami s vyškolenými pracovníkmi a vhodným posypovým materiálom.

V prípade záujmu o naše služby v oblasti zimnej údržby nám zašlite objednávku.