phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Obchod

Dlhoročné know-how a odborné kompetencie, ako aj neustály vývoj technológii a kontinuálneho vzdelávania expertov odpadového hospodárstva sú najlepšími predpokladmi získania ideálneho partnera pre priemysel a obchodné reťazce.

Individuálne a na mieru šité riešenia odpadového hospodárstva ponúkané našou spoločnosťou sú garantom pre rýchle, efektívne a ekologické riešenie likvidácie odpadov v priemyselných podnikoch  i obchodných reťazcoch.

Priemyselným zákazníkom a obchodným reťazcom poskytujeme overený systém nakladania s odpadmi prispôsobený špecifikám jednotlivých odvetví /zber, triedenie, zhodnotenie a zneškodnenie všetkých druhov materiálov/, presun zodpovedností na zamestnancov Brantner Fatra s.r.o., plnú a nepretržitú starostlivosť o legislatívu v oblasti odpadového hospodárstva spoločnosti zahŕňajúc i právne zastupovanie na príslušných úradoch.
Presvedčte sa sami!