phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Legislatívne služby

  • odborné poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi,
  • spracovávanie programových a koncepčných materiálov a iných dokumentov v oblasti nakladania s odpadmi pre priemyselných klientov (POH),
  • prebratie všetkých legislatívnych povinností , hlásení,
  • vystavenie dokladov o zhodnotení a recyklácií.

V prípade záujmu o naše služby v legislatívnej oblasti nám zašlite objednávku.