phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Čistenie priemyselných plôch

Služby čistenia priemyselných plôch zahŕňajú nasledovné činnosti:

  • ručné a strojové čistenie priemyselných plôch,
  • ručné a strojové zametanie priemyselných plôch,
  • kropenie komunikácií a plôch,
  • ručné a strojové čistenie kanálových vpustí,
  • čistenie komunikácií  a plôch od lístia,
  • celoročné kosenie plôch.

V prípade záujmu o naše služby v oblasti čistenia priemyselných plôch nám zašlite objednávku.