phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Legislatívne služby

  • odborné poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi,
  • spracovávanie programových a koncepčných materiálov a iných dokumentov v oblasti nakladania s odpadmi pre mestá a obce (VZN, POH),
  • uzatváranie odberateľsko – dodávateľských zmlúv,
  • vydávanie stanovísk k projektovým dokumentáciám v zmysle stavebného zákona,
  • vyjadrenie sa k projektovaniu verejného osvetlenia,
  • vyjadrenie sa k umiestneniu smetných stanovíšť pri objektoch a stavbách.

V prípade záujmu o naše služby v oblasti legislatívnych služieb nám zašlite objednávku.