phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Čistenie mesta

Našou dôležitou náplňou v meste Martin je starostlivosť o čistotu a zjazdnosť miestnych komunikácií počas celého roka a údržba verejných priestranstiev, ktorá zahŕňa priebežné ručné i strojné čistenie komunikácií, chodníkov, parkov, zastávok, schodov, podchodov, autobusového nástupišťa a pod.

Služby v letnej údržbe komunikácií zahŕňajú nasledovné činnosti:

  • ručné a strojové čistenie komunikácií a verejných plôch,
  • ručné a strojové zametanie komunikácií a verejných plôch,
  • kropenie komunikácií,
  • ručné a strojové čistenie kanálových vpustí,
  • čistenie komunikácií od lístia,
  • celoročné kosenie plôch popri komunikáciách.

V prípade záujmu o naše služby v oblasti čistenia mesta nám zašlite objednávku.