phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Jesenná súťaž v zbere papiera

Jesenná súťaž v zbere papiera

V termíne od 1.10. 2018 – 26.10. 2018 spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. vyhlasuje súťaž v zbere papiera pre materské, základné a stredné školy z mesta Martin, Vrútok i okolitých obcí. Cieľom súťaže je predovšetkým ochrana životného prostredia a vzbudenie záujmu detí a mládeže o separáciu odpadu. Výsledky súťaže budú zaslané všetkým súťažiacim školám a tiež budú zverejnené na našej webovej stránke www.brantnerfatra.sk a sociálnej sieti.

 

Herbstwettbewerb im Altpapiersammeln 

Im Termin vom 01. bis zum 26. Oktober 2018 organisiert die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH den Wettbewerb im Altpapiersammeln für die Kindergärten, Grundschulen und Mittelschulen in der Stadt Martin, Vrútky und in umliegenden Dörfern. Das Ziel des Wettbewerbs ist es vor allem, das Interesse der Kinder und Jugendlichen sowohl für den Umweltschutz, als auch für die Abfallsortierung zu wecken. Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden allen im Wettbewerb stehenden Schulen gesandt werden, und sie werden auch auf unserer Webseite www.brantnerfatra.sk und im Sozialnetz veröffentlicht sein.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.