phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

OČISTA MESTA OD NAPADANÉHO LÍSTIA

V mesiaci november zabezpečujeme zber lístia prostredníctvom kosačiek, fukárov a zametacích vozidiel vo všetkých mestských častiach podľa vopred stanoveného harmonogramu. Očista prebieha nielen na mestských komunikáciách a chodníkoch, ale aj na verejných priestranstvách, ktoré v letnom období kosíme a nachádza sa tam veľa listnatých stromov. V prvej polovici mesiaca sme zbierali lístie v mestských častiach Stred, Jahodníky, Ľadoveň a Priekopa. Na konci mesiaca sa naši pracovníci spolu s technikou presunú do MČ Sever, Košúty, Záturčie, Podháj a Stráne.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.