phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

DNI VODY A SLNKA

V sobotu 7.6.2014 sa na Memorandovom námestí pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia uskutočnila akcia Dni vody a slnka, na ktorú bola pozvaná aj naša spoločnosť Brantner Fatra. Akciu organizovala Nadácia Zdravá Turčianska záhradka v spolupráci s Evanjelickou spojenou školou v Martine, OZ Trianon SK a OS Trianon Český Tešín.

Cieľom akcie bolo formou workshopov, prezentácií a súťaží priblížiť širokej verejnosti témy ako sú recyklácia, eko pohon, zelená energia a zdravá voda.

Naša spoločnosť Brantner Fatra sa zamerala na propagáciu zberu jedlých olejov a tukov, biologicky rozložiteľného odpadu a prevádzku zberného dvora. Samozrejme sme pripravili súťaže pre deti v podobe rôznych osemsmeroviek, krížoviek, kvízov a omaľovávaniek s environmentálnou tematikou.

Organizátorom ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na stretnutie o rok!

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.