phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Prevádzka Myjava

BRANTNER Slovakia s.r.o. - Prevádzka Myjava
Brezovská 10
907 01 Myjava

Tel.: + 421 34 621 26 01
myjava@brantner.com


V regióne Myjava poskytuje BRANTNER Slovakia s.r.o. komplexné služby odpadového hospodárstva a technických služieb tak pre Mesto Myjava ako aj okolité obce, občanov či podnikateľov:

 • zber komunálnych odpadov
 • zber druhotných surovín
 • odvoz objemného odpadu kontajnermi vo veľkosti
  1, 5, 7, 14 a 30 m3 - stavebný odpad, starý nábytok, dvere a pod.
 • zber odpadu z elektro zariadení - chladničky, práčky, televízory, počítače a pod.
 • zber nebezpečných odpadov
 • údržba verejnej zelene
 • údržba verejného osvetlenia
 • vývoz prostredníctvom fekálneho vozu
 • odborné poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.