phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV

Spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o. aj tento rok zabezpečuje zber a odvoz vianočných stromčekov. Obyvatelia mesta Martin môžu ukladať vianočné stromčeky ku stanovištiam zberných nádob alebo ich bezplatne odovzdať na zbernom dvore. Vianočné stromčeky budú  zoštiepkované a energeticky zhodnotené, preto Vás žiadame o odstránenie všetkých ozdôb, ktoré sa na stromčeku nachádzajú. Ďakujeme za pochopenie.

 

Sammeln von Weihnachtsbäumen

Die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH sichert auch dieses Jahr das Sammeln und die Abfuhr von Weihnachtsbäumen. Die Einwohner der Stadt Martin können die Weihnachtsbäume an die Standorte der Sammelbehälter legen oder sie kostenlos im Sammelhof abgeben. Die Weihnachtsbäume werden zerspalten und energetisch verwertet werden, darum bitten wir Sie, alle Weihnachtsschmücke, die sich auf dem Baum befinden, zu beseitigen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.