phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Zber nepotrebného dreveného nábytku pokračuje aj v roku 2018

Odvezieme Vám nepotrebný drevený nábytok spred rodinného domu

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. v priebehu roka 2018 uskutoční zber nepotrebného dreveného nábytku v meste Martin spred rodinných domov. Nepotrebný drevený nábytok treba vyložiť deň pred zvozom. Zber nepotrebného dreveného nábytku bude prebiehať v čase od 6:00 hod. do 14:30 hod. v zmysle platného harmonogramu uvedeného na konci článku.

Nevykladať:

• matrace

• sklenené časti nábytku

Harmonogram bude prezentovaný formou informačných letákov a zverejnený na stránke www.brantnerfatra.com a na sociálnej sieti. Zmena termínu vyhradená.

 

Das Sammeln von unnötigen Holzmöbeln setzt auch im Jahr 2018 fort

Wir fahren Ihre unnötigen Holzmöbel vor Ihrem Familienhaus ab

Die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH führt innerhalb des Jahres 2018 das Sammeln von unnötigen Holzmöbeln vor Familienhäusern in der Stadt Martin durch. Es ist nötig, die unnötigen Holzmöbel einen Tag vor der Abfuhr vor das Haus zu legen. Das Sammeln der unnötigen Möbel wird in der Zeit von 6.00 bis 14.30 Uhr im Sinne des gültigen am Ende des Artikels angeführten Harmonogramms verlaufen.

Wir sammeln keine:

• Matratzen

• Glasteile von Möbeln

Das Harmonogramm wird in Form von Informationsblättern präsentiert und sowohl auf der Webseite www.brantnerfatra.com, als auch im sozialen Netzwerk veröffentlicht sein. Die Terminänderung ist vorbehalten.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.