phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Rozkvitnutá pešia zóna v Martine

Aj vďaka spoločnosti Brantner Fatra s.r.o. je pešia zóna krajšie miesto. Rozkvitnuté pyramídy potešia všetkých.

 

Erblühte Fußgängerzone in Martin

Auch dank der Gesellschaft Brantner Fatra GmbH ist die Fußgängerzone ein schönerer Ort. Die erblühten Pyramiden erfreuen alle.

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.