phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

OZNAM – Zberný dvor

Vážení občania, 
počas sviatkov 30.10.2018 utorok (100.výročie vzniku Československa) a 1.11.2018 štvrtok (Sviatok všetkých svätých) bude zberný dvor zatvorený. V ostatné dni bude zberný dvor otvorený podľa otváracích hodín, uverejnených na stránke www.brantnerfatra.sk/sk. V prípade otázok nás kontaktujte na tel. čísle 043/4211333.

 

Brantner Fatra fährt die Kommunal- und Sortierabfälle auch während der Feiertage ab

Sehr geehrte Bürger,

am Dienstag 30.10. 2018 (100. Jahrestag der Entstehung der Tschechoslowakei) und am Donnerstag 01.11. 2018 (Allerheiligen) wird die Abfuhr der Kommunal- und Sortierabfälle nach dem Harmonogramm verlaufen.

Das Harmonogramm finden Sie auch auf unserer Webseite www.brantnerfatra.sk/sk. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer 043/4211333.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.