phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

OZNAM – Otvorenie skládky na nie nebezpečný odpad Martin – Kalnô

Skládka  na nie nebezpečný odpad Martin – Kalnô je otvorená. V prípade otázok nás kontaktujte na tel. čísle: 043 4211 333.

 

MITTEILUNG – Öffnung der Deponie für nicht gefährliche Abfälle Martin – Kalnô

Die Deponie für nicht gefährliche Abfälle Martin – Kalnô ist wieder geöffnet. Falls Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer 043/4211333.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.