phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Nové verejné osvetlenie v Priekope

V mesiaci júl spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. sprevádzkovala nové verejné osvetlenie v mestskej časti Priekopa. Osvetlenie chodníka na ul. Volgogradskej bolo realizované v mesiacoch jún a júl a následne bolo osvetlenie v skúšobnej prevádzke. V tomto období sa robili skúšky a merania pre revíznu správu. Na osvetlenie chodníka je použitých 8 ks svietidiel LED Trakon 30 W a stožiare s výškou 5 metrov.

Neue öffentliche Straßenbeleuchtung in Priekopa

 Im Monat Juli setzte die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH eine neue öffentliche Straßenbeleuchtung im Stadtteil Priekopa in Betrieb. Die Beleuchtung des Fußgängerweges in der Volgogradská-Straße wurde in den Monaten Juni und Juli installiert und anschließend war die Beleuchtung im Probebetrieb. Während dieser Zeit wurden die Prüfungen und Messungen für den Revisionsbericht durchgeführt. Für die Beleuchtung des Fußgängerweges wurden 8 Stück LED-Beleuchtungskörper Trakon 30 W und 5 Meter hohe Beleuchtungsmaste benutzt.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.