phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Harmonogram vývozu separovaného zberu z rodinných domov v meste Martin na rok 2019

Vážení občania,

v priebehu mesiaca december Vám roznášame harmonogramy vývozu separovaného zberu z rodinných domov v meste Martin. V prípade záujmu si ich môžete stiahnuť aj z nášho webu.

Harmonogramm der Abfuhr von Sortierabfällen aus den Familienhäusern in der Stadt Martin für das Jahr 2019

Sehr geehrte Bürger,

während des Monats Dezember tragen wir Ihnen die Harmonogramme der Abfuhr von Sortierabfällen aus den Familienhäusern in der Stadt Martin aus. Im Falle Ihres Interesses können Sie sie auch aus unserer Webseite herunterladen.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.