phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Harmonogram výkupu papiera, použitého jedlého oleja a tukov v meste Martin na rok 2018

Od 19.02.2018 prebieha v meste Martin výkup papiera spolu s použitými jedlými olejmi a tukmi. Výkup bude prebiehať na základe vopred stanoveného harmonogramu 3x ročne na určených stanovištiach. Harmonogram nájdete na konci článku:

 

Harmonogramm des Aufkaufs von Papier, gebrauchten Speiseölen und -fetten in der Stadt Martin für das Jahr 2018

 Ab dem 19. Februar 2018 verläuft in der Stadt Martin der Aufkauf von Papier zusammen mit gebrauchten Speiseölen und -fetten. Der Aufkauf wird dreimal pro Jahr aufgrund eines vorher festgestellten Harmonogramms auf bestimmten Standorten verlaufen. Das Harmonogramm finden Sie am Ende des Artikels:

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.