phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Harmonogram 1.kosby v meste Martin 2018

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. od 26.04. 2018 v meste Martin začala s prvou kosbou mestských plôch. Pri kosení majú zamestnanci k dispozícii 15 krovinorezcov, 14 kosačiek, 2 fukáre, mulčovač a multifunkčný vysávač trávy, resp. lístia. Odvoz zabezpečujú 2 vozidlá s veľkokapacitnými kontajnermi. Kosba mestských plôch momentálne prebieha v mestskej časti Stred.

Vykonávanie prác spojených s kosením verejnej zelene v meste Martin závisí od stavu počasia. Harmonogram I.kosby v meste Martin je orientačný a jeho zmeny môžu nastať z dôvodu zmien počasia. Harmonogram je uvedený pod článkom.

Od 15.04. 2018 prebieha aj údržba pešej zóny, ktorá je v samostatnom režime.

Harmonogram 1.kosby v meste Martin na rok 2018

Mestská časť

Dátum začatia kosby

Dátum ukončenia kosby

Stred

26.4.2018

7.5.2018

Priekopa

9.5.2018

14.5.2018.

Podháj

15.5.2018

17.5.2018.

Záturčie

18.5.2018

22.5.2018

Sever

23.5.2018

31.5.2018

Košuty I,II

30.5.2018

1.6.2018

Ľadoveň

2.5.2018

21.5.2018

Jahodníky

22.5.2018

1.6.2018

 

Harmonogramm des 1. Mähens in der Stadt Martin 2018

 Die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH begann seit dem 26. April 2018 mit dem 1. Mähen von Stadtflächen in der Stadt Martin. Beim Mähen stehen den Angestellten 15 Heckenschneider, 14 Mähmaschinen, 2 Laubbläser, ein Mulcher und ein multifunktioneller Gras-, bzw. Laubsauger zur Verfügung. Die Abfuhr sichern zwei Fahrzeuge mit Großbehältern. Das Mähen von Stadtflächen verläuft zur Zeit im Stadtteil Stred.

 Die Ausübung von Arbeiten, die mit dem Mähen der öffentlichen Grünflächen in der Stadt Martin verbunden sind, hängt vom Wetterzustand ab. Das Harmonogramm des 1. Mähens in der Stadt Martin ist nur orientierend, und zu seinen Änderungen kann es aufgrund der Wetteränderungen kommen. Das Harmonogramm ist unter dem Artikel angeführt.

 Seit dem 15. April 2018 verläuft zugleich die Instandhaltung der Fußgängerzone.

 Harmonogramm des 1. Mähens in der Stadt Martin für das Jahr 2018

Stadtteil

Anfangsdatum des Mähens

Beendigungsdatum des Mähens

Stred

26.04. 2018

07.05. 2018

Priekopa

09.05. 2018

14.05. 2018

Podháj

15.05. 2018

17.05. 2018

Záturčie

18.05. 2018

22.05. 2018

Sever

23.05. 2018

31.05. 2018

Košúty I., II.

30.05. 2018

01.06. 2018

Ľadoveň

02.05. 2018

21.05. 2018

Jahodníky

22.05. 2018

01.06. 2018

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.