phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

EXKURZIA

Začiatok školského roka so sebou prináša aj exkurzie žiakov z materských, základných a stredných škôl do našej spoločnosti Brantner Fatra. Na prvú exkurziu v školskom roku 2018/2019 prišli študenti z Obchodnej akadémie. Účastníkom exkurzie boli predstavené služby, ktoré naša firma ponúka, prostredníctvom videa, a takisto sa im priblížila téma spracovania separovaného odpadu. Neskôr sa žiaci mohli na vlastné oči presvedčiť, ako sa separovaný odpad triedi, ako funguje zberný dvor, a v neposlednom rade sa pozreli na skládku nie nebezpečného odpadu. Veríme, že exkurzia bola pre žiakov zaujímavá a budú separovať odpad omnoho viac ako doteraz.

 

Exkursion

Der Beginn des Schuljahres bringt auch die Exkursionen für die Schüler von den Kindergärten, Grundschulen und Mittelschulen in unsere Gesellschaft Brantner Fatra mit. Auf die erste Exkursion im Schuljahr 2018/2019 kamen die Studenten der Handelsakademie. Den Teilnehmern der Exkursion wurden die Dienste, die unsere Gesellschaft anbietet, mittels eines Videos vorgestellt, und ihnen wurde auch das Thema der Verarbeitung von Sortierabfällen näher gebracht. Später konnten sich die Schüler mit eigenen Augen überzeugen, wie die Sortierabfälle weiter geteilt werden, wie der Sammelhof funktioniert, und zuletzt besuchten sie die Deponie für nicht gefährliche Abfälle. Wir glauben, dass die Exkursion für die Schüler interessant war und dass sie den Müll viel mehr trennen werden als bis jetzt.

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.