phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Ešte nemáte 120 l hnedú nádobu na biologicky rozložiteľný komunálny odpad?

Vážení občania,

spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. bude v meste Martin vykonávať zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov spred rodinných domov. Ak ešte nemáte hnedú 120 l nádobu na biologicky rozložiteľný komunálny odpad, môžete si nádobu prísť prevziať do spoločnosti Brantner Fatra s.r.o. na ul. Robotnícka 20, od pondelka do piatka v čase od 7:00 – 15:30. Podmienkou pre odovzdanie hnedej 120 l nádoby je podpísaná zmluva o užívaní / výpožičke zbernej nádoby s mestom Martin, ktorú Vám poskytneme.

 

Sie haben noch keinen braunen 120-Liter-Sammelbehälter für biologisch abbaubare Kommunalabfälle?

Sehr geehrte Bürger,

die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH wird das Sammeln von biologisch abbaubaren Kommunalabfällen vor Familienhäusern in der Stadt Martin durchführen. Falls Sie noch keinen braunen 120-Liter-Sammelbehälter für biologisch abbaubare Abfälle haben, können Sie ihn von Montag bis Freitag in der Zeit von 7:00 bis 15:30 Uhr in die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH in der Robotnícka-Straße 20 abholen kommen. Die Bedingung für die Übergabe des braunen 120-Liter-Behälters ist der unterschriebene Vertrag über die Nutzung / Ausleihung des Sammelbehälters mit der Stadt Martin, den wir Ihnen zur Verfügung stellen.