phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Deň Zeme 2018 – pozvánka

Pri príležitosti Dňa Zeme pripravujeme spolu s mestom Martin a OC Tulip podujatie pre žiakov základných škôl v okrese Martin. Tematická súťaž sa uskutoční dňa 24. apríla 2018 o 9:00 hod. v OC Tulip.

Okrem tvorby bude pre deti pripravený bohatý program. Žiaci budú preskúšaní z rôznych oblastí environmentálnych tém formou kvízov, a ich výtvory budú následne prezentované, vyhodnotené a ocenené.

 Žiaci si zmerajú sily a svoju kreativitu v dvoch súťažných kategóriách:

1. Ročné obdobia (1. stupeň) – 2D formát

2. Hrdý Turčan (2. stupeň) – 3D formát

Následne budú vytvorené diela v termíne od 24.04. 2018 – 10.05. 2018 vystavené v OC TULIP, kde bude môcť za umelecké diela hlasovať verejnosť.

 

Tag der Erde 2018 – Einladung

Anlässlich des Tages der Erde bereiten wir zusammen mit der Stadt Martin und dem Einkaufszentrum Tulip eine Veranstaltung für die Schüler der Grundschulen im Bezirk Martin vor. Der thematische Wettbewerb wird am 24. April 2018 um 9:00 Uhr im Einkaufszentrum Tulip stattfinden.

Außer dem Schaffen wird für die Kinder auch ein reiches Programm vorbereitet werden. Die Schüler werden in verschiedenen Bereichen der environmentalen Themen in Form von Quizzen getestet werden, und ihre Schöpfungen werden anschließend präsentiert, ausgewertet und mit Preisen ausgezeichnet werden.

Die Schüler können ihre Kräfte und ihre Kreativität in zwei Wettbewerbskategorien messen:

1. Jahreszeiten (1. Stufe) – 2D Format

2. Ein stolzer Turzer (2. Stufe) – 3D Format

 

Anschließend werden die geschaffenen Werke im Termin vom 24. April bis zum 10. Mai 2018 im Einkaufszentrum Tulip ausgestellt sein, wo die Öffentlichkeit für die Kunstwerke stimmen können wird.

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.