phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Zber Biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Martin sa teší z úspechu

Od apríla prebieha zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Martin, túto službu občania veľmi uvítali o čom svedčí aj množstvo rozdistribuovaných 120 l hnedých zberných nádob po meste Martin. Zber prebieha  raz týždenne podľa platného harmonogramu uvedeného pod článkom.

Za biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa považuje odpad zo zelene: tráva, lístie, kvety, burina, zelenina a ovocie vrátane šupiek a konáriky zo stromov do priemeru 1 cm a dĺžky 10 cm. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad nesmie obsahovať mäso, zvyšky jedla, potraviny, uhynutú zver, škrupiny z vajec, kamene a potravinové obaly.

Na zberný dvor Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, Martin je možné doviesť okrem trávy, lístia, kvetov aj kmene a konáre stromov rôznej veľkosti.

 

Wir freuen uns über den Erfolg des Sammelns von biologisch abbaubaren Kommunalabfällen (BAKA) in der Stadt Martin

 

Seit April verläuft das Sammeln von biologisch abbaubaren Kommunalabfällen in der Stadt Martin. Diesen Dienst empfingen die Bürger sehr positiv, was auch eine große Menge von den distribuierten braunen 120-Liter-Sammelbehältern in der Stadt Martin beweist. Das Sammeln verläuft einmal pro Woche nach dem gültigen am Ende des Artikels angeführten Harmonogramm.

Unter dem Begriff „biologisch abbaubare Kommunalabfälle“ versteht man Grünabfälle: Gras, Blätter, Blumen, Unkräuter, Gemüse und Obst einschließlich Schalen und Baumzweige (Dicke max. 1 cm, Länge max. 10 cm). Die biologisch abbaubaren Kommunalabfälle dürfen kein Fleisch, keine Essensreste, Lebensmittel, Tierleichen, Eierschalen, Steine und Lebensmittelverpackungen enthalten.

Zum Sammelhof Brantner Fatra GmbH, Robotnícka-Straße 20, Martin ist es möglich, außer Gras, Blättern und Blumen auch Baumstämme und -zweige in verschiedenen Größen zu bringen.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.