phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Spoločnosť Brantner Fatra oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie založenia

Jednou z ďalších aktivít v rámci osláv je aj úprava našich zberových vozidiel.

Naše nové vozidlá budete môcť stretnúť nielen v Martine ale aj v okolitých obciach.

Veríme, že sa Vám budú páčiť a spríjemnia Vám deň.

 

Die Gesellschaft Brantner Fatra feiert in diesem Jahr ihr 25. Gründungsjubiläum

 

Zu den Aktivitäten im Rahmen der Gründungsfeier gehört auch die Außengestaltung unserer Sammelfahrzeuge.

Mit unseren neuen Fahrzeugen können Sie nicht nur in Martin, sondern auch in umliegenden Gemeinden in Kontakt kommen.

Wir hoffen, sie werden Ihnen gefallen und Ihren Tag angenehm machen.

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.