phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

PREVÁDZKA ZBERNÉHO DVORA A SKLÁDKY KALNȎ POČAS SVIATKOV

PREVÁDZKA ZBERNÉHO DVORA POČAS SVIATKOV

Vážení občania,

zberný dvor bude počas sviatkov otvorený nasledovne:

25.12. – 26.12. 2017       zatvorený

27.12. – 29.12. 2017         otvorený od 10:00 – 18:00

01.01. 2018                    zatvorený

od 02.01. 2018                 otvorený od 10:00 – 18:00

V prípade otázok nás kontaktujte na tel. čísle 043/4211333.

 

PREVÁDZKA SKLÁDKY KALNȎ POČAS SVIATKOV

Vážení občania,

skládka Kalnô bude počas sviatkov otvorená nasledovne:

25.12. – 26.12. 2017       zatvorená

27.12. – 29.12. 2017         otvorená od 06:00 – 17:00

01.01. 2018                    zatvorená

od 02.01. 2018                 otvorená od 06:00 – 17:00

V prípade otázok nás kontaktujte na tel. čísle 043/4211333.

 

Betrieb des Sammelhofes während der Feiertage

Sehr geehrte Bürger,

der Sammelhof wird während der Feiertage nachstehend geöffnet sein:

25.12. – 26.12. 2017       geschlossen

27.12. – 29.12. 2017          geöffnet von 10:00 bis 18:00

01.01. 2018                     geschlossen

ab 02.01. 2018                  geöffnet von 10:00 bis 18:00

Falls Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer 043/4211333.

 

Betrieb der Abfalldeponie Kalnô während der Feiertage

Sehr geehrte Bürger,

die Abfalldeponie Kalnô wird während der Feiertage nachstehend geöffnet sein:

25.12. – 26.12. 2017       geschlossen

27.12. – 29.12. 2017          geöffnet von 06:00 bis 17:00

01.01. 2018                     geschlossen

ab 02.01. 2018                  geöffnet von 06:00 bis 17:00

Falls Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer 043/4211333.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.