phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

OZNAM – ZVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU Z MARTINSKÝCH HOLÍ

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. z dôvodu poruchy zvozovej techniky nemôže realizovať zvoz komunálneho odpadu z Martinských holí.

Pre uvedené problémy budú kontajnery z Martinských holí premiestnené od 23.12.2017 na parkovisko pri cintoríne na Kolónii Hviezda, kde môžu obyvatelia a chatári z Martinských holí ukladať komunálny odpad.

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.