phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

OZNAM – ZVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU Z MARTINSKÝCH HOLÍ

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. z dôvodu poruchy zvozovej techniky nemôže realizovať zvoz komunálneho odpadu z Martinských holí.

Pre uvedené problémy budú kontajnery z Martinských holí premiestnené od 23.12.2017 na parkovisko pri cintoríne na Kolónii Hviezda, kde môžu obyvatelia a chatári z Martinských holí ukladať komunálny odpad.