phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Jarná súťaž v zbere papiera 2017 pre materské školy

V termíne od 15.05. 2017 – 15.06. 2017 vyhlásila spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. súťaž v zbere papiera pre materské školy v okrese Martin. Cieľom súťaže bola predovšetkým vzbudenie záujmu detí o ochranu životného prostredia ako aj o separáciu odpadu. Do súťaže sa prihlásilo 7 materských škôl. Približne 500 detí v rámci súťaže vyzbieralo takmer 8 300 kg papiera.

Výhercom súťaže gratulujeme. Všetkým súťažiacim školám ďakujeme za úsilie a podporu žiakov počas zberu papiera a tešíme sa na jesenný zber papiera.

 

Výhercovia súťaže:

MŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera, ktorá vyhráva školské alebo športové potreby v hodnote 100 €: 

MŠ Turany (v množstve 2 340 kg)

 

MŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera v kg na jedného žiaka, ktorá vyhráva školské alebo športové potreby v hodnote 100 €:

MŠ Bystrička (v množstve 39 kg na 1 žiaka)

 

Trieda s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorá vyhráva sladkú odmenu:

MŠ Krpeľany - Včielka (v množstve 700 kg )

Žiak s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorý vyhráva LEGO Friends

Tamara Thomková z MŠ Kláštor pod Znievom (v množstve 360 kg)

 

Frühlingswettbewerb im Altpapiersammeln 2017

für Kindergärten

 

Im Termin vom 15. Mai 2017 bis zum 15. Juni 2017 organisierte die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH den Wettbewerb im Altpapiersammeln für die Kindergärten im Bezirk Martin. Das Ziel des Wettbewerbs war es vor allem, das Interesse der Kinder sowohl für den Umweltschutz als auch für die Abfallsortierung zu wecken. Zum Wettbewerb meldeten sich 7 Kindertgärten an. Ungefähr 500 Kinder sammelten im Rahmen des Wettbewerbs fast 8 300 kg Altpapier auf.

 

Wir gratulieren den Gewinnern des Wettbewerbs und danken allen am Wettbewerb teilgenommenen Kindergärten für ihre Bemühung und Unterstützung der Schüler während des Altpapiersammelns. Wir freuen uns schon auf das Altpapiersammeln im Herbst.

Gewinner des Wettbewerbs:

 

Kindergarten mit der größten Menge des aufgesammelten Altpapiers, der die Schul- oder Sportsachen im Wert von 100 € gewinnt:

Kindergarten in Turany (in der Menge von 2 340 kg)

 

Kindergarten mit der größten Menge des aufgesammelten Altpapiers in Kilogramm pro Schüler, der die Schul- oder Sportsachen im Wert von 100 € gewinnt:

Kindergarten in Bystrička (in der Menge von 39 kg pro Schüler)

 

Klasse mit der größten Menge des aufgesammelten Altpapiers von allen Wettbewerbern, die eine süße Belohnung gewinnt:

Klasse Včielka, Kindergarten in Krpeľany (in der Menge von 700 kg)

 

Schüler mit der größten Menge des aufgesammelten Altpapiers von allen Wettbewerbern, der das Spiel LEGO Friends gewinnt:

Tamara Thomková, Kindergarten in Kláštor pod Znievom (in der Menge von 360 kg)